Servicii

Expertiză

Extragerea bogățiilor, impuls pentru progres

Prin extragerea resurselor naturale valoroase, contribuim la avansul și dezvoltarea societății, asigurând o sursă vitală de prosperitate și creștere economică durabilă.

Servicii de explorare

Realizarea sondajelor geologice, cartografierea și prospectarea pentru identificarea potențialelor situri miniere.

Foraj și detonații

Realizarea de explozii controlate pentru extragerea minereurilor din scoarța terestră.

Excavare și transport

Utilizarea de echipamente grele pentru îndepărtarea stratului de deasupra și transportul materialelor extrase.

Gestionarea mediului

Implementarea de strategii pentru reducerea impactului asupra mediului și asigurarea conformității cu reglementările.

Cum lucrăm noi
Procesul de lucru

Procesul de lucru reprezintă calea pe care o parcurgem pentru a realiza obiectivele noastre într-un mod eficient și structurat. Este o metodă esențială prin care ne organizăm activitățile și ne asigurăm că fiecare etapă este gestionată corespunzător.

0 .
Cercetare & Minerit

Identificarea zăcămintelor și evaluarea viabilității mineritului.

0 .
Design & Planificare

Elaborarea planurilor detaliate pentru extracție și gestionarea aspectelor tehnice și logistice.

0 .
Producție & Extracție

Implementarea efectivă a operațiunilor de minerit și extracție a resurselor.

0 .
Închidere & Restaurare

 Închiderea sigură a activităților miniere și refacerea mediului afectat.

BDV WORK DENALI S.R.L.

Implementare PROIECT START-UP NATION 2022